Inapoi

Numărul românilor plecaţi pentru o perioadă îndelungată în străinătate, în anul 2011

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
2.400,00 ➜ 10.000,00 persoane - mic
10.000,00 ➜ 20.000,00 persoane - mediu
20.000,00 ➜ 60.000,00 persoane - mare
2011
persoane
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (persoane): 2.425,00
Media națională (persoane): 17.322,38
Valoare maxima (persoane): 57.340,00
watermark