Inapoi

Contribuția fiecărui judeţ la PIB-ul regiunii din care face parte, în anul 2021

Valoare minima ([%]): 6,30
Media națională ([%]): 19,05
Valoare maxima ([%]): 89,20
Legendă
Nu există date
6,00 ➜ 15,00 [%] - contribuţie redusă
15,00 ➜ 30,00 [%] - contribuţie medie
30,00 ➜ 90,00 [%] - contribuţie mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2021
[%]
ECOTECA
https://cursdeguvernare.ro/blana-de-leopard-a-economiei-romanesti-disiparea-inegalitatii-de-dezvoltare.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Contribuția fiecărui judeţ la PIB-ul regiunii din care face parte, în anul 2021

Valoare minima ([%]): 6,30
Media națională ([%]): 19,05
Valoare maxima ([%]): 89,20
2021
[%]
ECOTECA
https://cursdeguvernare.ro/blana-de-leopard-a-economiei-romanesti-disiparea-inegalitatii-de-dezvoltare.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro