Inapoi

Contribuția fiecărui judeţ la PIB-ul regiunii din care face parte, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
6,00 ➜ 15,00 % - mică
15,00 ➜ 30,00 % - medie
30,00 ➜ 90,00 % - mare
2021
%
ECOTECA
https://cursdeguvernare.ro/blana-de-leopard-a-economiei-romanesti-disiparea-inegalitatii-de-dezvoltare.html
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (%): 6,30
Media națională (%): 19,05
Valoare maxima (%): 89,20
watermark