Inapoi

PIB per locuitor, în anul 2012

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
2.600,00 ➜ 4.500,00 Euro - mică
4.500,00 ➜ 6.500,00 Euro - medie
6.500,00 ➜ 16.000,00 Euro - mare
2012
Euro
ECOTECA
pg. 22-36
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (Euro): 2.642,00
Media națională (Euro): 5.341,95
Valoare maxima (Euro): 15.774,00
watermark