Inapoi

Contribuţia fiecărui judeţ din România la PIB-ul naţional, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,75 ➜ 1,50 % din PIB total naţional - mică
1,50 ➜ 3,00 % din PIB total naţional - medie
3,00 ➜ 25,00 % din PIB total naţional - mare
2022
% din PIB total naţional
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (% din PIB total naţional): 0,80
Media națională (% din PIB total naţional): 2,38
Valoare maxima (% din PIB total naţional): 24,70
watermark