Inapoi

Procentul de populație cu studii superioare, în anul 2011

Valoare minima ([%]): 6,80
Media națională ([%]): 12,18
Valoare maxima ([%]): 33,66
Legendă
Nu există date
6,50 ➜ 10,00 [%] - sub 10% absolvenţi de studii superioare
10,00 ➜ 15,00 [%] - între 10% şi 15% absolvenţi de studii superioare
15,00 ➜ 35,00 [%] - peste 15% absolvenţi de studii superioare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2011
[%]
ECOTECA
https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro

Procentul de populație cu studii superioare, în anul 2011

Valoare minima ([%]): 6,80
Media națională ([%]): 12,18
Valoare maxima ([%]): 33,66
2011
[%]
ECOTECA
https://www.recensamantromania.ro/rpl-2011/rezultate-2011/
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro