Inapoi

Procentul populației cu studii superioare, în anul 2011

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
6,50 ➜ 10,00 % - mic
10,00 ➜ 15,00 % - mediu
15,00 ➜ 35,00 % - mare
2011
%
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (%): 6,80
Media națională (%): 12,18
Valoare maxima (%): 33,66
watermark