Inapoi

Numărul mediu al pensionarilor din România, pe județe, în anul 2016

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
40.000,00 ➜ 95.000,00 pensionari - mic
95.000,00 ➜ 130.000,00 pensionari - mediu
130.000,00 ➜ 500.000,00 pensionari - mare
2016
pensionari
ECOTECA
pag. 66
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (pensionari): 44.781,00
Media națională (pensionari): 111.374,00
Valoare maxima (pensionari): 484.721,00
watermark