Inapoi

Harta șpăgii din spitalele din România - Mecanismul de feedback al pacientului - martie 2023

Valoare minima (% pacienți la care li s-a cerut mită): 0,47
Media națională (% pacienți la care li s-a cerut mită): 2,18
Valoare maxima (% pacienți la care li s-a cerut mită): 8,11
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 1,00 % pacienți la care li s-a cerut mită - pondere mică
1,00 ➜ 3,00 % pacienți la care li s-a cerut mită - pondere medie
3,00 ➜ 10,00 % pacienți la care li s-a cerut mită - pondere mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2023
% pacienți la care li s-a cerut mită
ECOTECA
https://alba24.ro/harta-spagii-in-spitalele-din-alba-vi-s-au-cerut-bani-sau-atentii-de-catre-medici-sau-asistente-cum-au-raspuns-pacientii-975034.html

Harta șpăgii din spitalele din România - Mecanismul de feedback al pacientului - martie 2023

Valoare minima (% pacienți la care li s-a cerut mită): 0,47
Media națională (% pacienți la care li s-a cerut mită): 2,18
Valoare maxima (% pacienți la care li s-a cerut mită): 8,11
2023
% pacienți la care li s-a cerut mită
ECOTECA
https://alba24.ro/harta-spagii-in-spitalele-din-alba-vi-s-au-cerut-bani-sau-atentii-de-catre-medici-sau-asistente-cum-au-raspuns-pacientii-975034.html