Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul de locuințe livrate la nivel național, pe județe, în anul 2010

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
138,00 ➜ 500,00 locuințe - mic
500,00 ➜ 1.700,00 locuințe - mediu
1.700,00 ➜ 3.950,00 locuințe - mare
2010
locuințe
Asociatia ECOTECA
Valoare minima (locuințe): 138,00
Media națională (locuințe): 1.191,40
Valoare maxima (locuințe): 3.949,00
watermark