Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul de locuințe livrate la nivel național, pe județe, în anul 2020

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
115,00 ➜ 600,00 locuințe - mic
600,00 ➜ 1.600,00 locuințe - mediu
1.600,00 ➜ 6.960,00 locuințe - mare
2020
locuințe
Asociatia ECOTECA
Valoare minima (locuințe): 115,00
Media națională (locuințe): 1.451,12
Valoare maxima (locuințe): 6.952,00
watermark