Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Număr de autoturisme înmatriculate la 31.12.2016 la mia de locuitori

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
153,00 ➜ 230,00 autoturisme/1000 locuitori - mic
230,00 ➜ 270,00 autoturisme/1000 locuitori - mediu
270,00 ➜ 545,00 autoturisme/1000 locuitori - mare
2016
autoturisme/1000 locuitori
Asociația ECOTECA
Valoare minima (autoturisme/1000 locuitori): 153,00
Media națională (autoturisme/1000 locuitori): 251,62
Valoare maxima (autoturisme/1000 locuitori): 544,00
watermark