Inapoi

Numărul de locuitori per instalator validat în cadrul Programului Casa Verde, pe județe, în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 30.000,00 locuitori/instalator - mic
30.000,00 ➜ 45.000,00 locuitori/instalator - mediu
45.000,00 ➜ 250.000,00 locuitori/instalator - mare
2023
locuitori/instalator
ECOTECA
Sursă suplimentară: http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (locuitori/instalator): 16.255,77
Media națională (locuitori/instalator): 46.121,39
Valoare maxima (locuitori/instalator): 246.314,00
watermark