Inapoi

Instalatori validați în cadrul Programului Casa Verde, pe judete, în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 10,00 instalatori autorizați - numar mic
10,00 ➜ 15,00 instalatori autorizați - numar mediu
15,00 ➜ 55,00 instalatori autorizați - numar mare
2023
instalatori autorizați
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima (instalatori autorizați): 1,00
Media națională (instalatori autorizați): 12,33
Valoare maxima (instalatori autorizați): 53,00
watermark