Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Harta implementarii programului ASAP

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
1,00 ➜ 3,00 instituții de învățământ - mic
3,00 ➜ 9,00 instituții de învățământ - mediu
9,00 ➜ 100,00 instituții de învățământ - mare
2023
instituții de învățământ
Asociația ECOTECA
Valoare minima (instituții de învățământ): 0,00
Media națională (instituții de învățământ): 3,10
Valoare maxima (instituții de învățământ): 69,00
watermark