Inapoi

Cheltuielile totale ale administraţiilor locale, în anul 2021

Valoare minima ([mil. Lei]): 97,30
Media națională ([mil. Lei]): 922,95
Valoare maxima ([mil. Lei]): 11.032,30
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 350,00 [mil. Lei] - cheltuieli mici
350,00 ➜ 1.000,00 [mil. Lei] - cheltuieli medii
1.000,00 ➜ 11.500,00 [mil. Lei] - cheltuieli mari
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2021
[mil. Lei]
ECOTECA
Sursa: https://www.analizeeconomice.ro/2022/05/cati-bani-au-avut-pe-mana-primarii.html

Nota: Cheltuielile administrațiilor locale aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.

Cheltuielile totale ale administraţiilor locale, în anul 2021

Valoare minima ([mil. Lei]): 97,30
Media națională ([mil. Lei]): 922,95
Valoare maxima ([mil. Lei]): 11.032,30
2021
[mil. Lei]
ECOTECA
Sursa: https://www.analizeeconomice.ro/2022/05/cati-bani-au-avut-pe-mana-primarii.html

Nota: Cheltuielile administrațiilor locale aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.