Inapoi

Cheltuielile totale ale administraţiilor locale, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 350,00 [mil. Lei] - mici
350,00 ➜ 1.000,00 [mil. Lei] - medii
1.000,00 ➜ 11.500,00 [mil. Lei] - mari
2021
[mil. Lei]
ECOTECA
Nota: Cheltuielile administrațiilor locale aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.
Valoare minima ([mil. Lei]): 97,30
Media națională ([mil. Lei]): 922,95
Valoare maxima ([mil. Lei]): 11.032,30
watermark