Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Rata de promovare la Bacalaureat în România (rezultate finale), în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
58,00 ➜ 74,49 % din total candidaţi - mică
74,49 ➜ 81,50 % din total candidaţi - medie
81,50 ➜ 90,00 % din total candidaţi - mare
Valoare minima (% din total candidaţi): 59,00
Media națională (% din total candidaţi): 78,39
Valoare maxima (% din total candidaţi): 89,10
watermark