Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul funcționarilor publici la mia de locuitori in Romania, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
3,00 ➜ 3,60 funcționari publici - mic
3,60 ➜ 4,30 funcționari publici - mediu
4,30 ➜ 6,00 funcționari publici - mare
2022
funcționari publici
Asociația ECOTECA
Valoare minima (funcționari publici): 3,10
Media națională (funcționari publici): 3,97
Valoare maxima (funcționari publici): 5,55
watermark