Inapoi

Numărul de persoane fizice autorizate şi juridice înmatriculate la ONRC în perioada 01.01.2023 - 31.08.2023 a scăzut cu 5,8% comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 1.000,00 [număr de înmatriculări] - număr scăzut
1.000,00 ➜ 2.500,00 [număr de înmatriculări] - număr mediu
2.500,00 ➜ 21.000,00 [număr de înmatriculări] - număr mare
2023
[număr de înmatriculări]
ECOTECA
https://www.onrc.ro/index.php/ro/statistici
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima ([număr de înmatriculări]): 624,00
Media națională ([număr de înmatriculări]): 2.368,36
Valoare maxima ([număr de înmatriculări]): 20.594,00
watermark