Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Total deșeuri municipale depozitate pe cap de locuitor, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
67,00 ➜ 150,00 kg/cap de locuitor - cantitate mică
150,00 ➜ 230,00 kg/cap de locuitor - cantitate medie
230,00 ➜ 441,00 kg/cap de locuitor - cantitate mare
2022
kg/cap de locuitor
Asociația ECOTECA
Valoare minima (kg/cap de locuitor): 68,42
Media națională (kg/cap de locuitor): 185,55
Valoare maxima (kg/cap de locuitor): 440,45
watermark