Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Suprafața totală a fondului forestier, în România, pe județe, in anul 2022

Valoare minima (mii hectare): 0,60
Media națională (mii hectare): 157,46
Valoare maxima (mii hectare): 437,80
Legendă
Nu există date
0,50 ➜ 100,00 mii hectare - mica
100,00 ➜ 215,00 mii hectare - medie
215,00 ➜ 439,00 mii hectare - mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2022
mii hectare
Asociația ECOTECA
Indicatorul AGR301A

Cont verificat cumstam.ro Suprafața totală a fondului forestier, în România, pe județe, in anul 2022

Valoare minima (mii hectare): 0,60
Media națională (mii hectare): 157,46
Valoare maxima (mii hectare): 437,80
2022
mii hectare
Asociația ECOTECA
Indicatorul AGR301A