Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Suprafața totală a fondului forestier, în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,50 ➜ 100,00 mii hectare - mică
100,00 ➜ 215,00 mii hectare - medie
215,00 ➜ 439,00 mii hectare - mare
2022
mii hectare
Asociația ECOTECA
Indicatorul AGR301A
Valoare minima (mii hectare): 0,60
Media națională (mii hectare): 157,46
Valoare maxima (mii hectare): 437,80
watermark