Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Populația conectată la sistemele de canalizare cu epurare, în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
74.397,00 ➜ 140.000,00 persoane - mică
140.000,00 ➜ 300.000,00 persoane - medie
300.000,00 ➜ 1.942.004,00 persoane - mare
2022
persoane
Asociația ECOTECA
Valoare minima (persoane): 74.398,00
Media națională (persoane): 263.391,24
Valoare maxima (persoane): 1.942.003,00
watermark