Inapoi

Ponderea suprafeței împadurite în suprafața totală, pe județe, anul 2021 din România

Valoare minima (%): 2,52
Media națională (%): 26,26
Valoare maxima (%): 51,18
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 17,00 % - Procent împădurire redus
17,01 ➜ 34,00 % - Procent împădurire mediu
34,01 ➜ 55,00 % - Procent împădurire mare
AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
2021
%
pandreistefan

Ponderea suprafeței împadurite în suprafața totală, pe județe, anul 2021 din România

Valoare minima (%): 2,52
Media națională (%): 26,26
Valoare maxima (%): 51,18
2021
%
pandreistefan