Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Suprafața cultivată în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
62,00 ➜ 120.000,00 ha - mică
120.000,00 ➜ 260.000,00 ha - mediu
260.000,00 ➜ 476.746,00 ha - mare
2022
ha
Asociația ECOTECA
Sursa: Producția vegetală la principalele culturi, anul 2022, INS - pagina 15
Valoare minima (ha): 62,00
Media națională (ha): 190.616,40
Valoare maxima (ha): 476.745,00
watermark