Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Producția de rapiță în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
266,00 ➜ 10.000,00 tone - mică
10.000,00 ➜ 40.000,00 tone - medie
40.000,00 ➜ 125.670,00 tone - mare
2022
tone
Asociația ECOTECA
Sursa: Producția vegetală la principalele culturi, anul 2022, INS - pagina 28 Nota: Producția de rapiță aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.
Valoare minima (tone): 0,00
Media națională (tone): 29.952,64
Valoare maxima (tone): 125.669,00
watermark