Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul bisericilor raportat la mia de locuitori din România, pe județe, în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,31 ➜ 1,00 biserici/1000 locuitori - mic
1,00 ➜ 1,64 biserici/1000 locuitori - mediu
1,64 ➜ 2,91 biserici/1000 locuitori - mare
2023
biserici/1000 locuitori
Asociația ECOTECA
Nota: Valorile pentru numarul bisericilor din municipiul București și județul Ilfov sunt cumulate.
Valoare minima (biserici/1000 locuitori): 0,31
Media națională (biserici/1000 locuitori): 1,32
Valoare maxima (biserici/1000 locuitori): 2,90
watermark