Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul bisericilor din România, pe județe, în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
170,00 ➜ 400,00 biserici - mic
400,00 ➜ 680,00 biserici - mediu
680,00 ➜ 1.068,00 biserici - mare
2023
biserici
Asociația ECOTECA
Nota: Valorile pentru municipiul București și județul Ilfov sunt cumulate.
Valoare minima (biserici): 170,00
Media națională (biserici): 540,74
Valoare maxima (biserici): 1.067,00
watermark