Inapoi

Procentul comunelor în care cheltuielile cu personalul depășesc veniturile proprii în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 0,00 [% din total număr de comune din județ] - mic
0,00 ➜ 20,00 [% din total număr de comune din județ] - mediu
20,00 ➜ 75,00 [% din total număr de comune din județ] - mare
2023
[% din total număr de comune din județ]
ECOTECA
ATENTIE! Datele din graficul curent NU au fost verificate de catre cumstam.ro
Valoare minima ([% din total număr de comune din județ]): 0,00
Media națională ([% din total număr de comune din județ]): 21,13
Valoare maxima ([% din total număr de comune din județ]): 70,37
watermark