Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul de insule ecologice de colectare a deșeurilor raportate la 1.000 de locuitori, finanțate prin PNRR - defalcare pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 0,40 [insule/1.000 locuitori] - număr mic de insule
0,41 ➜ 0,60 [insule/1.000 locuitori] - număr mediu de insule
0,61 ➜ 1,50 [insule/1.000 locuitori] - număr mare de insule
2022
[insule/1.000 locuitori]
Asociația ECOTECA
Valoare minima ([insule/1.000 locuitori]): 0,00
Media națională ([insule/1.000 locuitori]): 0,50
Valoare maxima ([insule/1.000 locuitori]): 1,39
watermark