Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Rata mortalității infantile în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
2,80 ➜ 5,00 decedați sub 1 an/1000 născuți vii - mică
5,00 ➜ 7,50 decedați sub 1 an/1000 născuți vii - medie
7,50 ➜ 10,60 decedați sub 1 an/1000 născuți vii - mare
2022
decedați sub 1 an/1000 născuți vii
Asociația ECOTECA
Indicatorul POP209A
Valoare minima (decedați sub 1 an/1000 născuți vii): 2,80
Media națională (decedați sub 1 an/1000 născuți vii): 6,26
Valoare maxima (decedați sub 1 an/1000 născuți vii): 10,50
watermark