Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Suprafața spațiilor verzi din România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
70,00 ➜ 450,00 hectare - mică
450,00 ➜ 1.050,00 hectare - medie
1.050,00 ➜ 4.507,00 hectare - mare
2022
hectare
Asociația ECOTECA
Indicatorul GOS103B
Valoare minima (hectare): 70,00
Media națională (hectare): 750,19
Valoare maxima (hectare): 4.506,00
watermark