Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Media cheltuielilor efectuate de unitățile de învățământ raportate la numărul de elevi, în România, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
6.383,00 ➜ 9.000,00 media cheltuielilor/elevi - mică
9.000,00 ➜ 9.700,00 media cheltuielilor/elevi - medie
9.700,00 ➜ 10.845,00 media cheltuielilor/elevi - mare
2022
media cheltuielilor/elevi
Asociația ECOTECA
Valoare minima (media cheltuielilor/elevi): 6.383,00
Media națională (media cheltuielilor/elevi): 9.372,57
Valoare maxima (media cheltuielilor/elevi): 10.844,00
watermark