Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Rata abandonului școlar* în învățământul primar și gimnazial, în România, pe județe, în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,20 ➜ 1,00 % - mică
1,00 ➜ 1,70 % - medie
1,70 ➜ 3,20 % - mare
2021
%
Asociația ECOTECA
Indicatorul SCL113A * Rata abandonului școlar reprezintă diferența dintre numărul elevilor înscrișilaînceputul anului școlar și cel aflat în evidență la sfârșitul aceluiași an școlar, exprimată ca raport procentual față de numărul elevilor înscriși la începutul anului școlar.
Valoare minima (%): 0,00
Media națională (%): 1,22
Valoare maxima (%): 3,10
watermark