Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Durata medie de viață a populației României, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
73,66 ➜ 75,00 ani - mică
75,00 ➜ 76,46 ani - medie
76,46 ➜ 80,85 ani - mare
Valoare minima (ani): 73,66
Media națională (ani): 75,73
Valoare maxima (ani): 80,84
watermark