Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Procentul spațiilor verzi din totalul suprafaței fiecărui județ al României, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,02 ➜ 0,07 % - mic
0,07 ➜ 0,14 % - mediu
0,14 ➜ 19,77 % - mare
2022
%
Asociația ECOTECA
Indicatorul GOS103B raportat la suprafața totală
Valoare minima (%): 0,02
Media națională (%): 0,61
Valoare maxima (%): 19,76
watermark