Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Suprafața spațiilor verzi din România care revine unui locuitor, pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
2,69 ➜ 10,50 mp/persoane - mică
10,50 ➜ 19,60 mp/persoane - medie
19,60 ➜ 52,39 mp/persoane - mare
2022
mp/persoane
Asociația ECOTECA
Indicatorul GOS103B raportat la Indicatorul POP105A
Valoare minima (mp/persoane): 2,69
Media națională (mp/persoane): 15,16
Valoare maxima (mp/persoane): 52,38
watermark