Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul comunelor în care cheltuielile cu personalul depășesc veniturile proprii, în anul 2023

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
0,00 ➜ 10,00 comune - mic
10,00 ➜ 22,00 comune - mediu
22,00 ➜ 58,00 comune - mare
Valoare minima (comune): 0,00
Media națională (comune): 15,86
Valoare maxima (comune): 57,00
watermark