Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul cititorilor activi la biblioteci în anul 2021

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
12.084,00 ➜ 35.000,00 cititori - mic
35.000,00 ➜ 65.000,00 cititori - mediu
65.000,00 ➜ 181.852,00 cititori - mare
2021
cititori
Asociația ECOTECA
Valoare minima (cititori): 12.084,00
Media națională (cititori): 50.647,21
Valoare maxima (cititori): 181.851,00
watermark