Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor, defalcat pe județe, în anul 2015

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
4.054,00 ➜ 12.000,00 mii de m³ - mic
12.000,00 ➜ 22.000,00 mii de m³ - mediu
22.000,00 ➜ 129.169,00 mii de m³ - mare
Valoare minima (mii de m³): 4.054,00
Media națională (mii de m³): 17.714,45
Valoare maxima (mii de m³): 129.168,00
watermark