Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Procentul volumului de apă potabilă distribuită pentru uz casnic din totalul apei potabile distribuită consumatorilor, defalcat pe județe, în anul 2015

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
47,25 ➜ 72,00 % - mic
72,00 ➜ 81,00 % - mediu
81,00 ➜ 95,20 % - mare
2015
%
Asociația ECOTECA
Indicatorul GOS108C
Valoare minima (%): 47,25
Media națională (%): 76,98
Valoare maxima (%): 95,17
watermark