Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul de situri potențial contaminate din fiecare județ în anul 2015

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
1,00 ➜ 14,00 situri - mic
14,00 ➜ 42,00 situri - mediu
42,00 ➜ 224,00 situri - mare
2015
situri
Asociația ECOTECA
Situri potențial contaminate = situri pentru care există informații despre activitățile anterioare desfășurate pe amplasament, dar nu există elaborat raport de bilanț de mediu nivel II și/sau raport de evaluare a riscului.
Valoare minima (situri): 0,00
Media națională (situri): 28,17
Valoare maxima (situri): 223,00
watermark