Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Numărul de insule ecologice de colectare a deșeurilor finanțate prin PNRR - defalcare pe județe, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
1,00 ➜ 9,00 insule - mic
9,00 ➜ 17,00 insule - mediu
17,00 ➜ 38,00 insule - mare
2022
insule
Asociația ECOTECA
Valoare minima (insule): 0,00
Media națională (insule): 13,14
Valoare maxima (insule): 37,00
watermark