Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Producția agricolă vegetală (legume) în România, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
6.208,00 ➜ 35.000,00 tone - mică
35.000,00 ➜ 85.000,00 tone - medie
85.000,00 ➜ 202.285,00 tone - mare
2022
tone
Asociația ECOTECA
Indicator: AGR109A Nota: Cheltuielile administrațiilor locale aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.
Valoare minima (tone): 6.208,00
Media națională (tone): 59.065,81
Valoare maxima (tone): 202.284,00
watermark