Inapoi

Cont verificat cumstam.ro Producția agricolă vegetală (legume) raportată la mia de locuitori în România, în anul 2022

AR BH CS PH IF TM BT GL BZ BR TL CT GR DB IS NT SJ SM AG SB VL BV CV HR MM MS CJ HD AB BN VN VS DJ GJ MH BC OT TR B CL SV IL
Legendă
Nu există date
11,00 ➜ 90,00 tone/1000 locuitori - mică
90,00 ➜ 190,00 tone/1000 locuitori - medie
190,00 ➜ 424,00 tone/1000 locuitori - mare
2022
tone/1000 locuitori
Asociația ECOTECA
Indicator: AGR109A Nota: Cheltuielile administrațiilor locale aferente municipiului București și județului Ilfov sunt cumulate.
Valoare minima (tone/1000 locuitori): 11,32
Media națională (tone/1000 locuitori): 140,45
Valoare maxima (tone/1000 locuitori): 422,66
watermark